Ett Friskare Sverige

Under mottot ”Ett Friskare Sverige” fick år 2010 Folkhälsomyndigheten uppdraget att försöka jobba i olika projekt för att uppnå just detta. Många har stillasittande jobb idag, den psykiska ohälsan tycks öka mycket, främst hos unga. Stressen i skola och i arbetsliv verkar vara här för att stanna. Då måste något göras för att försöka motverka de negativa spiraler som finns.

Ett Friskare Sverige
Namnet stod för en vecka under 3 år, 2010-2012 då man uppmärksammade matvanor och fysisk aktivitet. Syftet var givetvis att få fler människor att bli medvetna om vad de gör i sin egen vardag för sin egen hälsas skull. Man ville visa vad som görs i kommuner och landsting och olika föreningar och andra verksamheter. Det görs en hel del, men man ansåg att det behövde lyftas fram mer intensivt.

Uppdraget byggde på dessa punkter:

  • Öka kunskap om hur goda matvanor och fysisk aktivitet är viktiga för hälsan
  • Se skillnader mellan olika grupper vad gäller hälsan och nå de grupper där behovet av insatser är som störst. En sådan grupp är personer med funktionsnedsättningar.

2014
Efter dessa tre år avslutades projektet. Saker och ting blev hängande i luften, men många kommuner och landsting ville fortsätta arbetet i någon form. Detta ledde till att år 2014 lämnades ansvaret för ”Ett friskare Sverige” över till Friskvården i Värmland. De genomförde projektet under samma rubrik hela oktober månad, inte bara en vecka, för att skapa möjligheten för olika grupperingar att kunna delta under en längre tid eller under olika veckor. Under detta arrangemang tillkom flera nya aktörer som ville vara med. Syftet var fortfarande främst att rikta sig till grupper med funktionsnedsättningar, främst barn och ungdomar.

Framtiden
Det är ovisst om hur just detta projekt ska fortsätta men flera aktörer och experter är oroade över hur hälsan ser ut i Sverige idag, och det kommer garanterat att behövas ett långsiktigt, fortgående arbete för att motverka ohälsa hos medborgarna på flera olika nivåer.