Vanan som kan förlänga ditt liv

Få saker har en så pass allsidigt positiv effekt på en människas liv som regelbunden fysisk träning.

Denna viktiga vana leder bl.a. till följande fördelar:

 • Förbättrad kondition och stärkta muskler. Det gäller inte minst den viktigaste muskeln av dem alla: hjärtat.
 • Minskade stressnivåer och ökat allmänt välbefinnande.
 • Förbättrad sömn, vilket leder till en lång rad hälsomässiga fördelar, såsom bl.a. stärkt immunförsvar och ökad energi.
 • Förbättrade kognitiva förmågor, vilket innefattar minne, lärande och informationshantering.
 • Ökad känsla av kontroll över kroppen och orken – och därmed över livet som helhet.
 • Stärkt självkänsla och självförtroende.

Alla dessa punkter sammanvägda har påvisats mynna ut i följande motiverande faktum: regelbunden fysisk träning tillåter utövaren att leva längre och med förbättrad livskvalitet.

Hur du kan öka din vardagsmotion
För många är ordet ”träning” liktydigt med att bege sig ut i löparspåret, besöka gymmet eller ägna sig åt någon typ av organiserad fysisk aktivitet. De flesta har dock mycket att vinna på att först öka sin vardagsmotion. Även de som definierar sig själva som redan regelbundet tränande individer kan med fördel beakta följande fakta: om du går till gymmet fem dagar i veckan betyder det fortfarande att din träning utgör endast cirka 5 av veckans 168 timmar. Oavsett hur kvalitativ din träning är kommer du med största sannolikhet att kunna skörda stärkt hälsa och förbättrad prestation med hjälp av följande tips:

 • Välj att promenera när du ska transportera dig kortare än fem kilometer.
 • Nästa gång du reser: packa en väska utan hjul, som du blir tvungen att bära.
 • När du handlar: använd så långt som du finner det möjligt en bärbar korg och undvik att göra det bekvämt för dig med hjälp av rullkorg eller vagn.
 • Följ upp din lunch med en rask promenad. Sätt ett mål som är enkelt att klara av på regelbunden basis, t ex en kvart.
 • Undvik rulltrappor och hissar. Ta trapporna närhelst det finns möjlighet.

Prova att applicera dessa vanor i din vardag och avnjut sedan den ökade vardagsmotionens fördelar!